Samarbetspartners

Främsta samarbetspartnern till Goodword-institutet är Dunkelbyrån, en Malmöbaserad kulturförening som bland annat arbetat med att ta fram metaforbrottning. Vi samarbetar bland annat kring Liggaskolan, metaforbrottning, Storytelling 2.0 och digitalt berättande.

Goodword-institutet samarbetar också med kulturföreningen Ord på Scen och nätverket Ordkanon.

Dunkelbyrån är en kulturförening i Malmö som bland annat tagit fram konceptet metaforbrottning. Vi samarbetar kring transmedia-projekt, interaktionsdesign och workshops.

Ordkanon är Västsveriges mesta poetnätverk och erbjuder workshops i skrivande till främst skapande skola. Ordkanon håller också i föreläsningar och poesiföreställningar och grundaren Matiss Silins är Sveriges första spokenwordpedagog.

OrdpåScen är Skånes äldsta poetry slam-arrangörer och har sedan början av tvåtusentalet ordnat poetry slam och poesiläsningar i Malmö med omnejd.