Metaforbrottning är en ny sport och publikshow som etablerats i Sverige under de senaste tre åren. Sporten är inriktad på språk och unga, och handlar till stor del om att skapa arenor för språkutforskande och gemenskap. Goodword bidrar med kunnande inom speldesign, interaktionsdesign och språk, samt programmering.

För tillfället arbetar vi med att ta fram en ny övergripande webplats för utövare, så väl som en digital plattform för att samla nya och gamla spelare.

Under hösten 2015 pågår turnén Clasch, metaforernas rikscup.